TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
บริการรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด ( รังวัดสอบเขต แบ่งแยกที่ดิน และ รังวัดรวมโฉนดที่ดิน ) รังวัดเอกชน งานวิศวกรรมโยธา และออกแบบ
สำนักงานช่างรังวัดเอกชน บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด ใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานเลขที่ 142 มีความยินดีเสนอรายละเอียด ดังนี้
  • งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานรังวัด ที่ดินทุกประเภท
  • งานบริการด้าน งานสำรวจ (Surveying) แผนที่เส้นชั้นความสูง (Contour Map) แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) สำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
  • บริการออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับโครงการบ้านจัดสรร
  • บริการรับประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง (Processing by Survey Program)
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ งานสำรวจ ทุกประเภท (Consultant Survey)B.T.C. SURVEY CO.,LTD จำหน่าย เครื่องมือสำรวจ กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ อุปกรณ์สำรวจ และรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย
บริการประมวลผลข้อมูล งานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และพล็อตงานทุกชนิด ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

B.T.C.SURVEY CO.,LTD ยังจำหน่าย ซอฟท์แวร์ ทางวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ และออกแบบ Bentley โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

สนใจใช้บริการ บริการ รับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานทางด้านวิศวกรรมโยธา และออกแบบ เชิญที่ B.T.C.SURVEY CO.,LTD โอกาสดีๆ ของท่าน
 
HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.  

กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน รับงานสำรวจ งานสำรวจ ช่างรังวัด