TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
Q.
คอนโดใหม่มือ 1 ค่าใช่จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ มีรายละเอียดอะไรบ้างครับ (กรณีกู้ธนาคาร)
Q.
กรณีผู้ประกอบการแจ้งลูกบ้านให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ประกอบการต้องส่งมอบเงินค้ำบำรุง 7% ของค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่
Q.
กรณีที่ดินถูกที่ข้างเคียงรุกล้ำทำกินเกินกว่า 1 ปี หรือหลายปี เราสามารถเรียกร้องสิทธิ์ขอคืนได้หรือไม่ เนื้อที่ดินเราตามเอกสารสิทธิ์ สปก.ที่ถือครองอยู่จำนวน 19 ไร่ 2 งาน 14 ตร.วา แต่เคยไปยื่นคำร้องขอตรวจสอบการรังวัดใหม่ลดลงเหลือจำนวน 18 ไร่ 3 งาน 72 ตร.วา (สรุปสาระสำคัญคือ อยากทราบว่าผู้รุกล้ำเราทำกินเกินกี่ปี จึงยึดเป็นของเขาได้ และเราจะเรียกคืนตามจำนวนในเอกสารสิทธิ์ได้หรือไม่)
previous 1 next
 
HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.  

กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับ กล้องวัดมุม กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจภูมิประเทศ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รังวัดเอกชน รับงานสำรวจ งานสำรวจ ช่างรังวัด