TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
กล้องระดับ
กล้องวัดมุม
กล้องวัดมุมแบบประมวลผล
แบตเตอรี่กล้องสำรวจทุกยี่ห้อทุกรุ่น
มีรถบริการรับ-ส่งกล้อง ซ่อมฟรี
ใบ Calibration ออกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน Replica Watches UK
  อ่านต่อ >>
 
หมวดสินค้า บริการ
กล้องระดับ
กล้องวัดมุม
กล้องวัดมุมแบบประมวลผล
แบตเตอรี่กล้องสำรวจทุกยี่ห้อทุกรุ่น
มีรถบริการรับ-ส่งกล้อง ซ่อมฟรี
ใบ Calibration ออกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.