TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
eTrex series
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
หมวดสินค้า เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) eTrex series
 
eTrex 10, Thai
ชื่อสินค้า : GARMIN รุ่น eTrex® 10, Thai
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด :
เป็นเครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
Garmin - High-sensitivity receiver
 
eTrex 20,Thai
ชื่อสินค้า : GARMIN รุ่น eTrex® 20, Thai
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด :
เป็นเครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
Garmin - High-sensitivity receiver
 
eTrex 30, Thai
ชื่อสินค้า : GARMIN รุ่น eTrex® 30, Thai
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด :
เป็นเครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
Garmin - High-sensitivity receiver
 
GPSMAP 62s, Thai
ชื่อสินค้า : GARMIN รุ่น GPSMAP 62s, Thai
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด :
เป็นเครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
Garmin - High-sensitivity receiver
 
GPSMAP 62sc, Thai
ชื่อสินค้า : GARMIN รุ่น GPSMAP 62sc, Thai
ราคา : 0 บาท
รายละเอียด :
เป็นเครื่องมือหาตาแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS
Garmin - High-sensitivity receiver
Page  1   2  
 
HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.