TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานรังวัด (สอบเขต,แบ่งแยกและรวมโฉนด)
บริการออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูประโภค
หลักฐานการขอจดทะเบียนที่ดิน
เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายที่ดิน
กฎหมายควบคุมอาคาร
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
หมวดสินค้า งานรังวัด
งานบริการด้านรังวัด (Cadastral Survey) สอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน รังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โดยไม่ต้องรอคิวรังวัด รังวัดที่ดินได้ทั่งประเทศ มีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมช่างรังวัดกรมที่ดิน มีกฎหมายรองรับ (พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535) ภายใต้การควบคุมของกรมที่ดิน บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานรังวัดที่ดินทุกประเภท
 
งานรังวัด (สอบเขต,แบ่งแยกและรวมโฉนด)
บริการออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูประโภค
หลักฐานการขอจดทะเบียนที่ดิน
เอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน
กฎหมายที่ดิน
กฎหมายควบคุมอาคาร
 
HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.