TH | EN
 
   
 
เครื่องมือสำรวจ
กล้องระดับ
กล้องวัดมุม
กล้องสำรวจประมวลผลรวม
กล้องระดับมือสอง สภาพดี พร้อมจำหน่าย
กล้องวัดมุมมือสอง สภาพดี พร้อมจำหน่าย
กล้องสำรวจประมวลผลรวมมือสอง สภาพดี พร้อมจำหน่าย
เครื่องมือวัดพื้นที่และวัดระยะทาง
เครื่องมือวัดด้วยแสงเลเซอร์
อุปกรณ์สำรวจอื่น ๆ
บริการ
โปรแกรมของ Bentley
งานรังวัด
งานสำรวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS)
สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
กรมที่ดิน จัดระเบียบการรังวัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้า พร้อมขอสนับสนุน อัตรากำลังเพิ่ม จำนวน 2,981 อัตรา
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือสารวจมีหลายอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการวัดความสะดวกในการใช้งาน การประหยัดในการใช้งานทั้งแรงงาน
  อ่านต่อ >>
 
เครื่องมือสำรวจ กล้องระดับ PENTAX รุ่น AP-230
PENTAX รุ่น AP-230
DESCRIPTION :
Specification :
 • เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง
 • กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 • มีกำลังขยายภาพไม่น้อยกว่า 30 เท่า
 • มีเส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
 • ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ได้ไม่น้อยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
 • ระยะมาองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่มากกว่า 0.3 เมตร
 • ค่าตัวคูณคงที่ 100
 • ค่าตัวบวกคงที่ 0
 • มีระบบชดเชย Conpensator ชนิด Magnetic ที่มีช่วงการทำงานได้ไม่น้อยกว่า +/-15 ลิปดา
 • มีค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในการระดับมาตรฐาน(Double Run Leveling) ไม่มากกว่า +/- 1.5 มม. ต่อ 1 กม.
 • หลอดระดับน้ำฟองกลมมีความไวไม่มากกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร พร้อมกระจกเงาสะท้อนที่สามารถกระดกปรับมุมมองได้
 • มีจานองศาอ่านค่ามุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา โดยสามารถอ่านค่ามุมได้โดยตรง 1 องศา
 • สามารถป้องกันน้ำเข้าในมาตรฐาน IPX 5
 • ตัวกล้องจะต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต ISO 9001 และ ISO 14001

เพิ่มเติม :
อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย :

 • กล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ จำนวน 1 ชุด
 • ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและสาย จำนวน 1 ชุด
 • ไม้อ่านระดับอลูมิเนียม แบบสไลด์ ความยาว 4 เมตร จำนวน 1 ชุด
 • ชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง จำนวน 1 ชุด
 • มีหนังสือคู่มือการใช้กล้อง จำนวน 1 ชุด

HOME              ABOUT US              PRODUCTS              NEWS              KNOWLEDGE              FAQs              JOB              DOWNLOAD              CONTACT US
บริษัท บี.ที.ซี.เซอร์เวย์ จำกัด (กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่) สาขาระยอง, สาขาภูเก็ต , สาขาขอนแก่น, สาขาเชียงใหม่, อุดรธานี, พิษณุโลก, สงขลา
202 ซอยพระรามที่ 2 ซอย68 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 662 450 1202 ถึง 8, 081 9893916 แฟกซ์ : 662 450 1209
E-mail : btc_survey@hotmail.com
สนใจ กล้องระดับ, บริการ ช่างรังวัดที่ดิน ช่างรังวัดเอกชน และ รับงานสำรวจ
Copyright © 2015 B.T.C.SURVEY CO.,LTD. All Rights Reserved.