กล้องสำรวจ เครื่องมือสำรวจ งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ

  www.btcsurvey.com
Phone : 662 450 1202 to 8
 
 

จำหน่าย กล้องวัดมุม ใหม่-มือสอง และ รับจ้างงานสำรวจ

B.T.C. Surveying Group จำหน่าย กล้องสำรวจ อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจใหม่-มือสอง และรับจ้าง งานสำรวจ งานรังวัด รังวัดเอกชน งานสำรวจเส้นชั้นความสูง งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ทั่วประเทศไทย

บริการประมวลผลข้อมูลงานสำรวจ ด้วยโปรแกรมชั้นสูง และพล็อตงานทุกชนิด กล้องสำรวจ ออกแบบผังที่ดิน และระบบสาธารณูปโภค สำหรับงานโครงการบ้านจัดสรร

บริการให้เช่า กล้องสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องระดับ ทุกประเภท ของดีมีการรับประกัน ซื้อเครื่องมือจากทางเรารับประกันตลอด 1 ปี เต็ม

สนใจ เครื่องมือสำรวจ กล้องวัดมุม กล้องวัดระดับ ใหม่-มือสอง เชิญที่ B.T.C. โอกาสดีๆ ของท่าน

บริการ กล้องสำรวจ งานรังวัด สอบเขต แบ่งแยกโฉนด รวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน

B.T.C.SURVEY CO.,LTD. is the company conducting several businesses. We trade, repair and lease both new and used all brands of surveying instruments. We also import surveying instruments and accessories. In addition,

we offer surveying services, which are topographic survey, contour survey, and boundary survey. We have full capacity in processing and plotting service using fast and accurate software. Moreover, we also provide design service for land and facility planning for housing projects. Also, B.T.C.SURVEY CO.,LTD is only one distributor in Thailand for Civil/Survey and Design Software from Bentley.

 
 

กล้องเครื่องมือสำรวจ, งานสำรวจเส้นชั้นความสูง ช่างรังวัดเอกชน รังวัดที่ดิน รับงานสำรวจ งานช่างสำรวจ